Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

the world will break your heart

"The world will break your heart ten ways to Sunday, that’s guaranteed. And I can’t begin to explain that, or the craziness inside myself and everybody else, but guess what? Sunday is my favorite day again."
Matthew Quick, Silver Linings Playbook


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου