Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

to whom it may concern

αυτό:
"So here's to drinks in the dark at the end of my road
And I'm ready to suffer and I'm ready to hope
It's a shot in the dark aimed right at my throat"


How I met your mother, S7E17


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου